1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki
informatyzacja

Lekarze a informatyzacja – spotkanie w CSIOZ

Prezesi medycznych samorządów zawodowych uczestniczyli w spotkaniu poświęconym najważniejszym wyzwaniom prowadzonej informatyzacji służby zdrowia. Spotkanie odbyło się w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 23 czerwca 2016 r. Czytaj...

Gniezno październik 2016

„Etyka a powinności środowiska lekarskiego" – konferencja z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski

Z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski Naczelna Izba Lekarska wraz z Wielkopolską Izbą Lekarską organizują 7 października 2016 r. w Gnieźnie konferencję „Etyka a powinności środowiska lekarskiego”. Zapraszamy! Czytaj...

wyrok TK 7 czerwca 2016

Jawność pytań egzaminacyjnych – wygrana Naczelnej Rady Lekarskiej

Na wniosek NRL Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją przepisów ograniczających dostęp do pytań z egzaminów LEK, LDEK i PES. W związku z wyrokiem Prezes NRL zwrócił się do Dyrektora CEM z prośbą o udostępnienie zadań testowych. Czytaj...

Aktualności

Badania i szkolenia NIL

OÅrodek Doskonalenia Zawodowego logo

Samorząd lekarski od lat podkreśla znaczenie właściwego porozumiewania się lekarzy, lekarzy dentystów i innych pracowników medycznych z pacjentami. Więcej...

Kongres Dentystyczny

Åwiatowy Kongres FDI

Po raz pierwszy w Polsce w dniach 7-10 września 2016 roku organizowany jest Światowy Kongres Dentystyczny FDI (Światowej Federacji Dentystycznej). Naczelna Izba Lekarska wspiera te działania. Więcej...

Patronaty

Otrzymanie Patronatu Honorowego Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej wiąże się z przesłaniem pisma do biura Naczelnej Izby Lekarskiej z prośbą o... Więcej...

Newsletter

Comiesięczny newsletter na Twoją skrzynkę.