1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Oświadczenie Macieja Hamankiewicza:

Wyrażam ubolewanie z tego powodu, że nieporozumienia dotyczące funkcjonowania koleżanki Agnieszki Ruchały-Tyszler w organie Naczelnej Izby Lekarskiej doprowadziły do postawienia koleżanki Agnieszki w złym świetle. Żałuję, że spowodowało to w konsekwencji, w mojej retrospektywnej ocenie, niepotrzebną eskalację wielu działań, które finalnie skutkowały sformułowaniem spornych zarzutów postawionych we wniosku o odwołanie z funkcji Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej koleżanki Agnieszki Ruchały-Tyszler.

Pragnę zaznaczyć, że wysoko oceniana działalność samorządowa koleżanki była powodem zaproponowania przeze mnie kandydatury koleżanki Agnieszki na funkcję wiceprezesa NRL. Podobnie, bardzo wiele z podejmowanych przez koleżankę działań w roli wiceprezesa i przewodniczącej Komisji Stomatologicznej oceniam pozytywnie, co wyrażałem chociażby w formułowanej przeze mnie propozycji pełnienia przez koleżankę, w dalszym ciągu, funkcji przewodniczącej Komisji Stomatologicznej NRL co niestety, ze względów regulaminowych, nie było to możliwe. Z zadowoleniem obserwuję duże zaangażowanie i oddanie koleżanki sprawom samorządowym. Jestem przekonany, że uzasadniają one zaufanie, które pozwoli jej w dalszym ciągu działać dla dobra i jedności samorządu lekarskiego.

 Z poważaniem Maciej Hamankiewicz

Opublikował: Krzysztof Kwasiborski

Data: 2017-04-13 10:13:32