Szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów - System Monitorowania Kształcenia (SMK)

Uruchomienie z dniem 1 maja 2017 r. Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK) będzie rewolucyjną zmianą w obsłudze procesów związanych z kształceniem podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów. W związku z tym organizowane są spotkania informacyjno-szkoleniowe dla Koleżanek i Kolegów Lekarzy oraz Lekarzy Dentystów, którzy chcieliby zapoznać się z funkcjonalnościami systemu i wymaganiami nakładanymi na lekarzy i lekarzy dentystów w posługiwaniu się SMK. Informatyzacja procesów związanych z kształceniem wymagać będzie korzystania m.in. z tzw. profilu zaufanego, umiejętności logowania się do systemu, składania różnego rodzaju wniosków jak i wielu innych czynności realizowanych dotychczas za pomocą dokumentów papierowych. Przepisy ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia przenoszą wymianę informacji ze świata papieru do otoczenia cyfrowego.

Osoby zainteresowane tematem SMK informujemy, że szkolenia z SMK prowadzić będą pracownicy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku (13.04.2017), Beskidzkiej Izby Lekarskiej (24.04.2017) i Dolnośląskiej Izby Lekarskiej (27.04.2017). Szkolenie zaplanowane jest na ok. 3 godziny.

Chętnych prosimy o kontakt z właściwą Izbą.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2017-04-13 20:10:40