1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Decyzja Prezydium NRL z 25 listopada 2016 r.

Zgodnie z decyzją Prezydium NRL z 25 listopada 2016 r. Patronat Honorowy Prezesa NRL został przyznany następującemu wydarzeniu:

- Pierwsza Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Lekarzy Rezydentów, organizowana przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

Opublikował: Monika Bala

Data opublikowania: 2016-12-01 10:05:29