1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Decyzje Prezydium NRL z 11 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z decyzjami Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 11 sierpnia 2017 r. Patronatem Honorowym Prezesa NRL zostały objęte następujące inicjatywy:

- I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej „Miejsce Hipertermii w Polskiej Medycynie";

- projekt pomocy humanitarnej Kardiolog w Afryce Tanzania 2017;

- szkolenia z zakresu evidence based medicine (EBM), odbywające się w ramach McMaster International Review Course in Internal Medicine MIRCIM 2018;

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Komórki macierzyste – badania i leczenie”, przedsięwzięcie Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?”.

Opublikował: Monika Bala

Data opublikowania: 2017-08-22 10:34:09