1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Decyzje Prezydium NRL z 13 października 2017 r.

Zgodnie z decyzjami Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 13 października 2017 r. Patronatem Honorowym Prezesa NRL zostały objęte następujące wydarzenia:

- program edukacyjno-profilaktyczny „Mleczne – Stałe – Zdrowe”, inicjatywa Kliniki Stomatologicznj ANAM w Warszawie;

- 39. Zgromadzenie Delegatów Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland;

- konferencja „Zanieczyszczenie powietrza a zdrowie dzieci. Jak i dlaczego dbać o czyste powietrze dla nas i kolejnych pokoleń?”, organizowana przez Health and Environment Alliance – Heal Polska.

Opublikował: Monika Bala

Data opublikowania: 2017-11-06 10:39:48