1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Decyzje Prezydium NRL z 28 kwietnia 2017 r.

Zgodnie z decyzjami Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 28 kwietnia 2017 r. Patronatem Honorowym Prezesa NRL zostały objęte następujące wydarzenia:

- konferencja naukowa „Sytuacja prawna osób wykonujących zawody medyczne”, organizowana przez Dolnośląską Izbę Lekarską we współpracy z Interdyscyplinarną Pracownią Prawa Medycznego i Bioetyki Uniwersytetu Wrocławskiego;

- V Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej Lekarzy Photo Art Medica 2017, inicjatywa Okręgowej izby Lekarskiej w Częstochowie;

- XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, organizowany we współpracy z Wydawnictwem Termedia;

- III Warsztaty terapii borowo-neutronowej (BNCT) w Białymstoku, odbywające się pod auspicjami Narodowego Centrum Badań Jądrowych;

- konferencja szkoleniowa „Innowacje w onkologii” w 2018 r., inicjatywa Studenckiego Koła Naukowego Onkoma, działającego przy Klinice Gastoenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie;

- X Jubileuszowy Zjazd Centrum Nauki o Laktacji z hasłem przewodnim „Karmienie piersią to nie tylko żywienie!”, którego organizatorem jest Fundacja Twórczych Kobiet;

- cykl profesjonalnych szkoleń na temat terapii przy FASD, odbywających się w 2017 r. w Toruniu dzięki zaangażowaniu Daj Szansę Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych;

- X Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”, inicjatywa Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Opublikował: Monika Bala

Data opublikowania: 2017-05-09 16:14:33