1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Decyzje Prezydium NRL z 7 kwietnia 2017 r.

Zgodnie z decyzjami Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 7 kwietnia 2017 r. Patronatem Honorowym Prezesa NRL zostały objęte następujące wydarzenia:

- ogólnopolska kampania, dedykowana lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej i podkreślająca korzyści płynące z wczesnej diagnozy chorób nerek u pacjentów, inicjatywa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych, Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego oraz NEFRON-u;
- kurs szkoleniowy z wakcynologii praktycznej, organizowany przez Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego;
- internetowy poradnik animowany dla lekarzy i lekarzy dentystów, inicjatywa Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A.;
- ogólnopolska konferencja naukowa „Reforma służby zdrowia – progres czy regres w ochronie praw pacjentów?”, organizowana przez Koło Naukowe Prawa Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego;
- ogólnopolski projekt „Tramwaj Zwany Pożądaniem", inicjatywa Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA Poland.

Opublikował: Monika Bala

Data opublikowania: 2017-04-11 14:51:53