1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Decyzje Prezydium NRL z dnia 16 września 2016 r.

Zgodnie z decyzją Prezydium NRL z 16 września 2016 r. Patronat Honorowy Prezesa NRL został przyznany następującym wydarzeniom:

- Jubileusz 150-lecia Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego wraz z międzynarodową konferencją naukową, inicjatywa Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie;

- V Kongres Prawa Medycznego, wydarzenie organizowane przez Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego;

- XIV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, inicjatywa "Wspólnoty" MUNICIPIUM SA.

Opublikował: Monika Bala

Data opublikowania: 2016-10-10 11:27:23