1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Posiedzenie Rzeczników Praw Lekarza 14 grudnia 2017 r.

Rzecznicy Praw Lekarza na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2017 r. w Warszawie poruszyli zagadnienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów.

Materiał z posiedzenia - w załączeniu.

Opublikował: Monika Bala

Data opublikowania: 2018-01-26 10:15:34