1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Posiedzenie Rzeczników Praw Lekarza i Pełnomocników do spraw Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów 5 maja 2017 r.

5 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie Rzeczników Praw Lekarza oraz Pełnomocników do spraw Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Rzecznicy Praw Lekarza poruszyli zagadnienia dotyczące odszkodowań w ochronie zdrowia oraz pozasądowej rekompensaty szkód doznanych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
Rzecznicy Praw Lekarza i Pełnomocnicy do spraw Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów Uczestnicy zabrali wspólny głos w sprawie utworzenia Centrum Psychoedukacji i Zdrowia Lekarzy, czasu pracy lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy cywilnoprawnej i wypalenia zawodowego lekarzy.

Materiały z posiedzenia - w załączeniu.

Opublikował: Monika Bala

Data opublikowania: 2018-01-26 10:08:23