1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Kurs dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu „S” - kurs tylko dla lekarzy dentystów

 

Kurs i egzamin odbędzie się  w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie, ul. Sobieskiego 110.

1 dzień - 08:30 - 09:00- rejestracja uczestników

              09:00 -20:00 - wykłady (w tym przerwy kawowe i przerwa obiadowa)

2 dzień - 08:00 - 19:30 - wykłady + egzamin (w tym przerwy kawowe i przerwa obiadowa)

Szczegóły zostaną wysłane do uczestników na e-mail.

Szkolenia organizowane przez ODZ są finansowane ze składek Członków Samorządu i dlatego bezpłatny udział (i związane z tym certyfikaty) mogą być dostępne tylko dla osób opłacających składki.
W związku z tym prosimy o przesłanie (przed kursem)  do nas e-mailem bądź faksem potwierdzenia wpłaty składki za ostatni miesiąc.

Kurs jest zakończony płatnym egzaminem. Opłata jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1534) i wynosi 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r., czyli 400 zł.

Dokumenty do egzaminu prosimy o dostarczenie w dniu kursu.

Do egzaminu z zakresu szkolenia inspektora ochrony radiologicznej dopuszcza się osoby, które złożą komisji egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminu - druk do pobrania (pobierz) do którego załączone będą:
1.    odpis(kopie) dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie (UWAGA! prosimy o kopię dyplomu ukończenia studiów, a NIE dokumentu Prawa Wykonywania Zawodu)
2.    orzeczenia lekarskie: o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące - taka informacja musi być na zaświadczeniu (zaświadczenie lekarskie musi być wystawione przez uprawnionego lekarza medycyny pracy - na pieczątce w numerze uprawnień musi być litera "J")

 Niezbędne badania do uzyskania zaświadczenia lekarskiego to:

 - badanie okulistyczne (z oceną soczewek);

- morfologia krwi (z rozmazem, badanie płytek + retikulocytów)


3.    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych - druk do pobrania  (pobierz)
4.    potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin (numer konta zostanie wysłany do uczestników na e-mail).

UWAGA: Kurs przeznaczony wyłącznie dla lekarzy dentystów

 

W celu zapisu należy 'kliknąć' w datę kursu.

Lista aktualnych szkoleń:

  • 28-29.11.2017 Kurs dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu S - data szkolenia: 28/11/2017 - 29/11/2017
Poprzednia
1
Następna