1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Mobbing - przemoc psychiczna w miejscu pracy - jak rozpoznawać, zapobiegać, postępować

Celem kursu jest wskazanie rodzajów nieprawidłowości w relacjach pomiędzy lekarzami i ich przyczyn oraz nabycie wiedzy o mobbingu i umiejętności rozpoznawania go w swoim środowisku pracy. Celem jest również wzmacnianie motywacji do właściwej pracy w zespole, rozwijanie znajomości sposobów kierowania grupą, jak również wskazanie na praktyczne konsekwencje patologii relacji w zespole lekarskim - uświadomienie uczestnikom kosztów jakie ponoszą instytucja, pacjent i osoby poszkodowane przez mobbing. Intencją szkolenia jest także wskazanie sposobów radzenie sobie z mobbingiem oraz możliwości pomocy osobom poszkodowanym.

Szkolenie prowadzone jest w  formie warsztatów.

Kurs odbywa się w godzinach 9:00 - 15:45.

Lista aktualnych szkoleń:

  • 6.11.2017 Mobbing - przemoc psychiczna w miejscu pracy - jak rozpoznawać, zapobiegać, postępować? - data szkolenia: 06/11/2017 - //
Poprzednia
1
Następna