Kontakt

Naczelna Izba Lekarska

ul. Sobieskiego 110

00-764 Warszawa

tel. +48 22 559 13 00, +48 22 559 13 24

fax. +48 22 559 13 23

Elektroniczna skrzynka podawcza: Skrzynka podawcza

Aby się z nami skontaktować użyj formularza poniżej.

Format: XX XXX XX XX lub kom. XXX XXX XXX
Security key

Biuro Naczelnej Izby Lekarskiej

Dyrektor Biura

Wanda Fidelus-Ninkiewicz

Recepcja

Elżbieta Mon - 22 559 13 00

Sekretariat Biura NIL

 1. Katarzyna Marzęda - 22 559 13 24
 2. Karolina Małaszkiewicz-Kowalska - 22 559 13 35

Sekretariat Prezesa NRL

 1. Magdalena Cyran - 22 559 13 30
 2. Edyta Biegluk - 22 559 13 42
 3. Małgorzata Andrejew

Biuro Rzecznika Prasowego

 1. Katarzyna Strzałkowska - 22 559 13 27
 2. Monika Bala - 22 559 13 27

Zespół Radców Prawnych

Koordynator Zespołu:

Michał Kozik - 22 559 13 19

Pracownicy Zespołu: 

 1. Małgorzata Brzozowska - Kruczek - 22 559 13 21
 2. Wojciech Idaszak - 22 559 13 39
 3. Ilona Kołodziejska-Komorowska - 22 559 13 18
 4. Wioletta Witkowska - 22 559 13 18
 5. Olga Adamska - 22 559 13 22
 6. Beata Wierzchowska - 22 559 13 39
 7. Milena Dobrzyńska - 22 559 13 39
 8. Kamila Samczuk-Sieteska

Sekretariat

Hanna Januszewska - 22 559 13 15

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Piotr Sówka - 22 559 13 28

Dział Finansów

 1. Teresa Przesmycka - 22 559 13 08
 2. Iwona Chojnowska - 22 559 13 11

Dział Kadr

Danuta Mleczko - 22 559 13 16

Dział Informatyki i Organizacji

 1. Marcin Kędzierski - 22 559 13 36
 2. Krzysztof Kwasiborski - 22 559 13 37
 3. Anna Pogorzelska - 22 559 13 45

Centralny Rejestr Lekarzy

Marcin Kędzierski - 22 559 13 36

Centralny Rejestr Felczerów

Michał Kozik - 22 559 13 19

Rejestr Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów

Danuta Mleczko - 22 559 13 16

Dział Kształcenia

Małgorzata Rachwalska - 22 559 13 32

Dział Stomatologii

 Olga Adamska - 22 559 13 22 

Dział Współpracy z Zagranicą i Integracji z UE

 1. Agnieszka Seweryniak - 22 559 13 51 
 2. Marek Szewczyński - 22 559 13 09

Komisja Rewizyjna

Agnieszka Seweryniak - 22 559 13 51

Ośrodek Uznawania Kwalifikacji

Marek Szewczyński - 22 559 13 09

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów

 1. Małgorzata Skiba
 2. Teresa Perendyk - 22 559 13 44
 3. Kinga Wojtaszczyk - 22 559 13 10
 4. Agnieszka Płochocka-Tereszczuk - 22 559 13 43

Ośrodek ds. Wytycznych Postępowania w Praktyce Medycznej

Karolina Maciorowska

Egzaminy z języka polskiego

Edyta Biegluk - 22 559 13 42