prof. Marzena Dominiak członkiem Komitetu Edukacyjnego Światowej Federacji Dentystycznej FDI

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz złożył gratulacje prof. dr hab. Marzenie Dominiak - Kierownikowi Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu z okazji powołania do grona członków Komitetu Edukacyjnego Światowej Federacji Dentystycznej FDI.

„Bycie członkiem Komitetu Edukacyjnego niewątpliwie będzie wymagać zarówno rzetelności jak i zaangażowania – jestem jednak przekonany, iż zdobyte dotychczas doświadczenie zawodowe pozwoli Pani na umiejętne stawienie czoła nowym wyzwaniom.” – zaznaczył.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po zeszłorocznym FDI goszczonym w Poznaniu, tegoroczny zjazd stomatologów z całego świata ponownie zebrał się w Europie.

Światowy Parlament Stomatologiczny FDI odbywający się wraz ze Światowym Kongresem Dentystycznym FDI został zorganizowany w stolicy Hiszpanii w dniach 25 – 31 sierpnia (część kongresowa trwała do 1 września).

Posiedzenia i spotkania w ramach Światowego Parlamentu Stomatologicznego FDI zgodnie z tradycyjnym już harmonogramem obejmowały m. in. 2 sesje Zgromadzenia Ogólnego FDI, 3 sesje tzw. Otwartego Forum, spotkania Stałych Komitetów, sekcji i innych zespołów FDI, spotkanie tzw. Oficerów Łącznikowych, posiedzenia Zarządu FDI, Światowe Forum Kobiet Dentystów, panel dyskusyjny pod nazwą Światowe Forum Zdrowia Jamy Ustnej.

Ponadto posiedzenia Zarządów i sesje plenarne 5 organizacji regionalnych z poszczególnych kontynentów, między innymi Europejskiej Regionalnej Organizacji FDI (ERO-FDI), spotkania Grup Roboczych ERO-FDI. Prezesi organizacji regionalnych uczestniczyli również w zebraniu ścisłego zarządu FDI.

Delegaci Światowego Parlamentu przyjęli 6 nowych stanowisk FDI (FDI policy statements), m. in. w sprawie ogłaszania się, jakości oraz tzw. zrównoważonego rozwoju w stomatologii, ponadto  poddano rewizji stanowiska z lat wcześniejszych i wprowadzono zmiany do 3, m. in. w sprawie ustawicznego doskonalenia zawodowego.

Odbyły się także wybory do zarządu FDI oraz do 5 stałych komitetów FDI.

Nominacje kandydatów organizacje krajowe wysyłały w dwóch terminach, do komitetów do 3 maja br. , a do rady do 2 czerwca.

Wystąpienia kandydatów do rady delegaci FDI wysłuchali w niedzielę 27 sierpnia podczas Zgromadzenia Ogólnego A, a do stałych komitetów podczas Open Forum 2 następnego dnia.

Sukces w tegorocznych wyborach do zarządu FDI i komitetów odnieśli przedstawiciele państw z regionu europejskiego – reprezentowanych w organizacji regionalnej ERO-FDI, której prezesem jest dr Anna Lella.

Europejscy kandydaci zostali wybrani na wszystkie stanowiska, na które kandydowali, w tym na kluczowe na stanowisko prezesa-elekta (dr Gerhard Seeberger z Włoch, prezes ERO w latach 2010 – 2013) oraz marszałka zgromadzenia ogólnego FDI (dr Susy Sanderson w Wlk. Brytanii).

Przede wszystkim jednak członkiem Komitetu ds. Kształcenia FDI została prof. Marzena Dominiak, której kandydaturę zgłosił prezes NRL w imieniu Polskiego Komitetu Krajowego tworzonego przez Naczelną Izbę Lekarską i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Będzie to drugi przypadek członkostwapolskiego lekarza stomatologa w stałym komitecie FDI – w przeszłości członkiem tego samego komitetu był prof. Eugeniusz Spiechowicz.

Prof. Marzena Dominiak kandydowała do grupy ds. edukacji FDI ponownie, pierwszy raz w Poznaniu, kiedy była przewodniczącą Komitetu Naukowego polskiej edycji kongresu FDI. Tegoroczny wybór został dokonany przez członków zarządu FDI spośród czterech kandydatów. Kandydatami na to jedno miejsce, które było do obsadzenia w tym roku byli profesorowie z Kuby, Chin i Chile.

Obecnie prof. Dominiak, poza pracą na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej, jest przewodnicząca Rady Naukowej Kongresu Unii Stomatologii Polskiej.

Opublikował: Krzysztof Kwasiborski

Data: 2017-09-08 13:51:45