1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

30-lecie odrodzonych izb lekarskich

Rok bieżący jest rokiem jubileuszowym 30-lecia odrodzenia izb lekarskich. Z tej okazji 17 maja br., w rocznicę uchwalenia ustawy o izbach lekarskich, odbędzie się konferencja w siedzibie NIL. Spotkanie poświęcone będzie roli i działalności samorządu lekarskiego w minionych latach.

Podczas dwóch paneli podjęte zostanie wyzwanie podsumowania 30 lat odrodzonego samorządu lekarskiego i zastanowienia się nad jego przyszłością. W przerwie pomiędzy panelami odbędzie się konferencja prasowa.

Panel I Samorząd lekarski dla lekarzy i społeczeństwa:

  1. Prezes NRL A. Matyja – Historia samorządu lekarskiego: Czy model samorządowy wytrzymuje próbę czasu, czyli 30 lecie odrodzonego samorządu lekarskiego na tle doświadczeń historycznych
  2. prof. dr hab. M. Chmaj – Prawno-ustrojowe podstawy funkcjonowania samorządności w Polsce + zalecenia dla samorządu lekarskiego
  3. Minister Zdrowia Ł. Szumowski – Czego władza publiczna oczekuje i czego powinna oczekiwać od samorządu lekarskiego, jaką widzi rolę dla samorządu lekarskiego ?
  4. Wiceprezes NRL A. Cisło – Specyfika i odmienność zawodu lekarza dentysty – szansa czy problem?

Dyskusja nad tezami przedstawionymi przez panelistów– moderator: Prezes NRL A. Matyja

Konferencja prasowa

Panel II Zorganizowane środowisko lekarskie w systemie ochrony zdrowia: – Czy i w jakim zakresie samorząd lekarski może/powinien być aktywnym kreatorem systemu ochrony zdrowia?

  1. Wiceprezes ORL w Warszawie J. Biliński – Diagnoza systemu ochrony zdrowia, czyli co poszło nie tak?
  2. dr n. med. A. Kozierkiewicz – Rola samorządu lekarskiego w systemie ochrony zdrowia (perspektywa międzynarodowa i krajowa)
  3. prof. dr hab. n. med. P. Czauderna – Czy narodowa debata o zdrowiu zidentyfikowała obszary ochrony zdrowia, w których reformowaniu/zmianach/przekształcaniu samorząd lekarski może odegrać rolę animatora i lidera?
  4. Wiceprezes NRL K. Madej – Czy odrodzony samorząd spełnił oczekiwania?

Dyskusja, podsumowanie sesji, wnioski na przyszłość – moderator: Wiceprezes NRL K. Madej

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-05-15 11:33:32