logo: NIL

12 stycznia przedstawiciele samorządu lekarskiego spotkali się z lekarzami wychowującymi dzieci dotknięte niepełnosprawnością. Podczas dyskusji omówiono wyzwania oraz potrzeby rodzin będących w takiej sytuacji.

Spotkanie miało na celu przybliżenie samorządowi lekarskiemu problemów, z którymi na co dzień borykają się lekarze – rodzice dzieci z niepełnosprawnością oraz zainaugurowanie swego rodzaju forum dyskusyjnego w tym zakresie – tak, aby izby lekarskie mogły skuteczniej reagować na prośby swoich członków. Najczęściej wskazywane obszary to nieprzystosowany system oraz brak zrozumienia wśród społeczeństwa i w samym środowisku lekarskim.

Rodzice – goszczący w siedzibie NIL oraz uczestniczący online – sugerowali, że użyteczna mogłaby okazać się kampania poszerzająca wiedzę na temat ograniczeń zawodowych, z jakimi mierzą się lekarze wychowujący dzieci z niepełnosprawnościami, ponoszonych kosztów materialnych i niematerialnych oraz ogólnie schorzeń ich dzieci. Zwracano uwagę, że z kolei od strony systemu brakuje odpowiedniej infrastruktury do badań dzieci z niepełnosprawnościami, jak również nie ma wystarczającej liczby specjalistów, którzy wiedzą, jak takie badania przeprowadzać. Lekarze dzieci z niepełnosprawnościami biorący udział w spotkaniu, zgłosili również potrzebę stałej pomocy prawnej – dotyczącej zagadnień zawodowych, jak też samego leczenia i związanymi z nim procedurami. Poruszyli także kwestię ulgi od składki członkowskiej, podkreślając, że w ich przypadku kwota powinna być ustalona odgórnie.

Przedstawiciele samorządu zadeklarowali, że omówione problemy i propozycje rozwiązań zostaną przekazane Naczelnej i Okręgowym Radom Lekarskim. Zaproponowali również, że w ramach NIL powstanie platforma, gdzie lekarze-rodzice dzieci z niepełnosprawnością będą mogli się ze sobą komunikować, wymieniać się doświadczeniami i informacjami. W ramach takiej grupy miałaby też być oferowana pomoc prawna oraz psychologiczna. Przypomniano również, że o pomoc materialną można zwracać się także do Fundacji Lekarze Lekarzom.

Dodane: 2023-01-16, przez: Karolina

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj