1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Ciąg dalszy odpowiedzi Ministra Zdrowia na pismo Prezesa NRL

Szanowni Państwo, 

poniżej zamieszczamy wyjaśnienia Ministra Zdrowia otrzymane w odpowiedzi na pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, prof. dr hab. med. Andrzeja Matyi, z dnia 4 września 2018 r. dotyczące wątpliwości związanych z realizacją zapisów wynikających z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532).

Opublikował: Milena Dobrzyńska

Data: 2018-10-04 10:21:15