1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

E-skierowania: Prezydium NRL o projekcie rozporządzenia i dacie rzeczywistego wejścia w życie obowiązku

Prezydium NRL na posiedzeniu w dniu 21 lutego br. podjęło Stanowisko Nr 22/19/P-VIII w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej.

Pragniemy zwrócić uwagę na jeden z akapitów tekstu tego Stanowska. Prezydium NRL przypomina, że mimo określenia w projekcie terminu wejścia w życie rozporządzenia na dzień 1 kwietnia br., w mocy pozostaje ustawowo określona data, do której można wstawiać skierowania w formie papierowej. Jest to dzień 31 grudnia 2020 r. 

Dotąd, uprawnienie do wystawiania skierowań w formie papierowej do 31.12.2020 r. wynikało z przepisu art.56 ust.3 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Przepis ten jednak utraci swą moc w dniu 1 kwietnia br. Zostanie on zastąpiony z tym samym dniem przez analogiczny przepis art.12 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.[Dz.U. 2018.2429].

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-02-26 15:51:08