1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Konferencja Prezesów Towarzystw Lekarskich

W dniu 24.06.2019 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie odbyła się Konferencja Prezesów Towarzystw Lekarskich podczas, której omówiono m.in. kwestie specjalizacji lekarskich, +szkoleń biegłych sądowych, współpracy lekarzy z przemysłem oraz szkoleń dotyczących chorób genetycznie uwarunkowanych.

Konferencja Prezesów Towarzystw Lekarskich stanowi forum współpracującym z samorządem lekarskim i innymi organizacjami lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce. Celem działania Konferencji jest reprezentowanie stanowisk towarzystw lekarskich poprzez wskazywanie problemów i zagrożeń praktyki lekarskiej w naszym kraju oraz opiniowanie wybranych projektów przepisów prawnych dotyczących praktyki lekarskiej.

Zapraszamy do współpracy Prezesów tych Towarzystw Lekarskich, które chciałyby do nas dołączyć.

Opublikował: Rafał Hołubicki

Data: 2019-06-25 09:43:22