1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Lekarze rezydenci i dyżury – pismo Prezesa NRL do Redaktora Naczelnego „Rzeczpospolitej"

17 listopada 2017 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował do Redaktora Naczelnego dziennika „Rzeczpospolita" Bogusława Chraboty pismo następującej treści:

„W dzienniku „Rzeczpospolita" w materiale prasowym p.t. „Radziwiłł spisuje buntowników" autorstwa Karoliny Kowalskiej opublikowanym 17 listopada 2017 roku pojawiły się twierdzenia, że lekarze rezydenci, którzy nie chcą brać dyżurów słyszą od dyrektorów, że nie zostaną „puszczeni" na niezbędny do ukończenia specjalizacji kurs poza oddziałem lub staż w innym szpitalu i są straszeni, że nie otrzymają należnego im urlopu.
Wyrażając głębokie zaniepokojenie takim traktowaniem lekarzy rezydentów zwracam się z prośbą o wskazanie, w jakich miejscach opisana sytuacja ma miejsce. Jeśli podana informacja znajdzie potwierdzenie w konkretnych faktach, samorząd lekarski jest gotów do podjęcia stosownych kroków".

Opublikował: Monika Bala

Data: 2017-11-17 15:05:55