1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

PNRL popiera protestujących diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów

29 maja 2019 r. Prezydium NRL przyjęło:

 

STANOWISKO Nr 53/19/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie protestu diagnostów laboratoryjnych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej popiera postulaty protestujących diagnostów laboratoryjnych w przedmiocie zwiększenia nakładów na służbę zdrowia oraz podniesienia wynagrodzeń dla tej grup zawodowej.

Należy wskazać, że celem protestu jest nie tylko wzrost wynagrodzeń, ale przede wszystkim urealnienie wyceny badań laboratoryjnych i ułatwienie pacjentom dostępu do badań laboratoryjnych.

Mając na uwadze, że postulaty zmierzają do ochrony interesów pacjenta oraz poprawy sytuacji w służbie zdrowia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej popiera protest.


STANOWISKO Nr 54/19/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie protestu fizjoterapeutów

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej popiera postulaty protestujących fizjoterapeutów w przedmiocie zwiększenia nakładów na służbę zdrowia oraz podniesienia wynagrodzeń dla tej grup zawodowej.

Należy wskazać, że celem protestu jest nie tylko wzrost wynagrodzeń, ale przede wszystkim podniesienie nakładów na fizjoterapię, urealnienie wyceny świadczeń z zakresu fizjoterapii i zapewnienie pacjentom szybszego dostępu do fizjoterapeuty.

Mając na uwadze, że postulaty zmierzają do ochrony interesów pacjenta oraz poprawy sytuacji w służbie zdrowia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej popiera protest.

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-05-29 12:42:25