1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Postulaty samorządu lekarskiego w świetle porozumienia MZ i PR OZZL

W związku z informacjami o podpisaniu 8 lutego 2018 roku przez Ministra Zdrowia porozumienia z Porozumieniem Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz przypomina, że aktualność zachowują postulaty samorządu lekarskiego dotyczące:

- wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, wyrażony m.in. w Apelu Nr 10/17/VII
Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 10 listopada 2017 r. do Prezesa Rady Ministrów,

- minimalnego wynagrodzenia lekarzy, wyrażony m.in. w Apelu nr 7 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 roku w sprawie minimalnego wynagrodzenia dla lekarza i lekarza dentysty,

- limitów przyjęć na studia medyczne, wyrażony w m.in. w Stanowisku Nr 26/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny,

- ograniczenia przez lekarzy gotowości do świadczenia pracy i wykonywania świadczeń zdrowotnych do 48 godzin tygodniowo, wyrażony w Apelu Nr 9/17/IIV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 27 października 2017 r.,

- łączenia dyżurów medycznych w ramach różnych komórek organizacyjnych szpitala, wyrażony w Stanowisku Nr 81/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego,

- zagwarantowania lekarzom możliwości realizacji ustawowego obowiązku doskonalenia ustawicznego w ramach płatnego urlopu szkoleniowego, wyrażony w Apelu Nr 12/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie kierunków zmian systemu opieki zdrowotnej, zasad wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz kształcenia przed i podyplomowego w tych zawodach,

- dookreślenia koszyka świadczeń gwarantowanych, wyrażony m.in. w Apelu nr 2 VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie analizy kosztów świadczeń opieki zdrowotnej,

- wprowadzenia kryteriów jakościowych, wyrażony w Stanowisku Nr 17/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie projektu założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjentów,

- zdjęcia z lekarzy i lekarzy dentystów obowiązku określenia na recepcie poziomu odpłatności leku, wyrażony m.in. w Apelu Nr 9 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 roku.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2018-02-12 11:06:11