1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Prezes NRL składa gratulacje nowemu Premierowi RP

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz przekazał nowo powołanemu Prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu następujące gratulacje:

"W imieniu całego środowiska lekarskiego składam Panu najserdeczniejsze gratulacje z okazji powołania na stanowisko Prezesa Rady Ministrów.

Objęcie tak zaszczytnej funkcji to wielkie wyróżnienie, ale jeszcze większe wyzwanie. Żywię nadzieję, że zawodowe kwalifikacje, doświadczenie i przymioty moralne pozwolą Panu Premierowi podejmować same trafne decyzje w sprawach kluczowych dla całego naszego społeczeństwa.

Jedną z tych najistotniejszych dziedzin, gwarantujących stabilny rozwój naszej Ojczyzny, pozostaje ochrona zdrowia. Nie ulega wątpliwości, że im zdrowsze społeczeństwo, tym zdrowsza będzie polska gospodarka. Jestem przekonany, że Pańskie wsparcie dla działań Ministra Zdrowia przyniesie realne, korzystne zmiany dla polskich pacjentów.

Przekazuję zapewnienia, że środowisko lekarskie rozumie w pełni znaczenie służby zdrowia i dobra pacjenta. Wyrażam gotowość samorządu lekarskiego do opiniowania nowych rozwiązań i współpracy w zakresie szeroko rozumianego zdrowia Polaków. Jednocześnie życzę Panu Premierowi powodzenia w sprawowaniu urzędu, samych sukcesów zarówno na niwie zawodowej, jak i prywatnej, a także wytrwałości w realizowaniu zamierzonych celów".

Opublikował: Monika Bala

Data: 2017-12-12 13:30:20