1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Informacja o korzystnym dla NIL wyroku Sądu w sprawie świadectwa pracy Agnieszki Ruchały-Tyszler

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał korzystny dla Naczelnej Izby Lekarskiej wyrok w sprawie z powództwa Pani Agnieszki Ruchały-Tyszler przeciwko Naczelnej Izbie Lekarskiej o sprostowanie świadectwa pracy (sygn. akt XXI Pa 220/17). Wyrokiem tym Sąd Okręgowy w całości oddalił apelację Pani Agnieszki Ruchały-Tyszler od wyroku Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy z dnia 23 stycznia 2017 r.  i obciążył powódkę kosztami postępowania apelacyjnego.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie jest prawomocny. 

Pani Agnieszka Ruszała-Tyszler pozwała Naczelną Izbę Lekarską do sądu pracy o sprostowanie świadectwa pracy wydanego po ustaniu jej zatrudnienia na stanowisku Wiceprezesa NRL w związku z odwołaniem ze stanowiska. Pani Agnieszka Ruchała-Tyszler domagała się ustalenia przez Sąd, że mimo odwołania jej przez Naczelną Radę Lekarską ze stanowiska Wiceprezesa NRL w dniu 16 czerwca 2016 r. nadal pełniła funkcję Wiceprezesa NRL aż do rozpatrzenia protestu wyborczego przez Naczelny Sąd Lekarski tj. do dnia 30 czerwca 2016 r.

W ocenie Naczelnej Izby Lekarskiej stanowisko powódki było błędne, ponieważ odwołanie ze stanowiska Wiceprezesa NRL wywołuje skutek już z chwilą przeliczenia głosów i ogłoszenia wyniku głosowania w sprawie odwołania ze stanowiska.

Stanowisko Naczelnej Izby Lekarskiej zostało uznane za prawidłowe w pierwszej instancji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy. Od wyroku tego apelację złożyła Pani Agnieszka Ruchała-Tyszler. Po rozpatrzeniu apelacji Sąd Okręgowy także podzielił pogląd Naczelnej Izbie Lekarskiej uznając, że zatrudnienie Pani Agnieszki Ruchały-Tyszler  ustało już w dniu odwołania jej ze stanowiska Wiceprezesa NRL, a nie – tak jak twierdziła apelująca - dopiero po rozpatrzeniu przez Naczelny Sąd Lekarski protestu wyborczego. Sąd Okręgowy oddalił apelację Pani Agnieszki Ruchały-Tyszler także w zakresie, w jakim powódka kwestionowała datę wystawienia świadectwa pracy oraz w zakresie, w jakim świadectwo pracy wskazywało na wygaśnięcie mandatu jako przyczynę ustania stosunku pracy.

Opublikował: Krzysztof Kwasiborski

Data: 2017-06-13 17:16:52