1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Spotkanie rzeczników odpowiedzialności zawodowej samorządów zawodów zaufania publicznego

Temat zaskarżenia przez właściwego ministra uchwał organów samorządów zawodowych, problematyka uznawania kwalifikacji zawodowych i funkcjonowanie mechanizmu ostrzegania w ramach stworzonego przez Komisję Europejską Systemu IMI, definicja przewinienia zawodowego, pojęcie godności wykonywania zawodu, wykorzystanie instytucji mediacji – to niektóre z tematów omawiane podczas wspólnego posiedzenia rzeczników odpowiedzialności zawodowej samorządów zawodowych, które odbyło się 14 grudnia 2017 roku w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej na zaproszenie Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej Grzegorza Wrony.

Udział w spotkaniu wzięli: Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Grażyna Rogala-Pawelczyk, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Aptekarskiej Kazimierz Jura, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów Wojciech Kiebzak, Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Ewa Brzezińska, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Rafał Michałowski, Główny Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych Jarosław Sobutka. Gości powitał Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz.

Opublikował: Katarzyna Strzałkowska

Data: 2017-12-22 09:16:08