1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Stanowisko i apel Prezydium NRL podjęte 22 marca 2018 r.

22 marca 2018 r. Prezydium NRL przyjęło jedno stanowisko:
- w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych.

STANOWISKO Nr 13/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych, o którym Minister Zdrowia poinformował w piśmie z dnia 1 marca 2018 r., znak: FZP.0212.5.2017.RM IK 1049239(5), zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu rozporządzenia:
1) w § 5 pkt 1 proponuje się wykreślić lit. d (wykształcenie), gdyż nie ma uzasadnionych powodów, aby takie dane przetwarzać w przedmiotowym rejestrze;
2) zastrzeżenia Prezydium NRL budzi także § 4 projektu rozporządzenia przewidujący konieczność przekazywania danych do Rejestru na koniec każdego miesiąca. Wymóg zgłaszania danych do Rejestru co miesiąc jest nadmierny, nie ma potrzeby tak częstego raportowania tych danych.

Tego dnia Prezydium NRL wystosowało także jeden apel:
- do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wyodrębnienie oddzielnego systemu logowania w ramach Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), umożliwiającego wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich.

APEL Nr 3/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 22 marca 2018 r.
do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
o wyodrębnienie oddzielnego systemu logowania w ramach Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), umożliwiającego wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje o podjęcie działań, mających na celu zmianę zasad funkcjonowania Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) w zakresie wystawiania przez lekarzy i lekarzy dentystów zwolnień lekarskich (e-ZLA) w formie elektronicznej poprzez wyodrębnienie oddzielnego systemu logowania w PUE ZUS tylko do części dedykowanej wystawianiu zwolnień lekarskich.
Elektroniczne zwolnienia lekarskie wystawiane są aktualnie przez lekarzy i lekarzy dentystów po zalogowaniu się na indywidualny profil działający w ramach PUE ZUS, który oprócz funkcji wystawiania e-ZLA pozwala na dostęp do pozostałych danych lekarza zgromadzonych w PUE ZUS, w tym m.in. indywidualnych danych o składkach czy świadczeniach z ubezpieczeń społecznych.
Konstrukcja działania PUE ZUS w aktualnym stanie uniemożliwia cedowanie przez lekarzy i lekarzy dentystów obowiązków technicznych związanych z wystawieniem e-ZLA na inne upoważnione osoby. Tymczasem dotychczasowa praktyka wystawiania zwolnień lekarskich, występująca zarówno w przypadku lekarzy działających w ramach podmiotów leczniczych jak i praktyk lekarskich wskazuje na to, iż czynnościami związanymi z wystawieniem zwolnienia lekarskiego lub uzupełnieniem danych pacjenta zajmował się niejednokrotnie personel wspierający lekarzy. Utrzymanie możliwości wspierania lekarzy i lekarzy dentystów poprzez przejęcie części biurokratycznych obowiązków jest nadal pożądane, zważywszy na ogromną ilość wystawianych zwolnień lekarskich.
Wprowadzenie odrębnego systemu logowania tylko do części dedykowanej wystawianiu elektronicznych zwolnień lekarskich umożliwi udzielenie lekarzom i lekarzom dentystom wsparcia przez personel pomocniczy bez zagrożenia nieuprawnionego dostępu do indywidualnych danych konkretnego lekarza i lekarza dentysty, zgromadzonych w PUE ZUS.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2018-03-22 14:38:31