1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Wybory na VIII kadencję

25-26 maja 2018 roku odbędzie się Sprawozdawczo-Wyborczy XIV Krajowy Zjazd Lekarzy.

Zjazdy Sprawozdawczo-Wyborcze odbywają się co cztery lata, rozpoczynają uroczystym otwarciem, podsumowaniem mijającej kadencji a następnie delegaci wybierają Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej wraz ze składem NRL, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wraz z zastępcami, członków Naczelnego Sądu Lekarskiego, członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej oraz Krajowej Komisji Wyborczej. Zjazd to najwyższa władza samorządu lekarskiego.

Szczegółowy program Zjazdu dostępny na stronie internetowej.

Wywiad z Prezesem NRL Maciejem Hamankiewiczem podsumowujący mijającą kadencją dostępny w portalu "Gazety Lekarskiej".

Pod koniec kwietnia 2018 roku zakończyły się już wybory w okręgowych izbach lekarskich.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2018-05-08 12:32:02