1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski

7 października 2016 roku w Gnieźnie odbyło się uroczyste posiedzenie organów Naczelnej Izby Lekarskiej, upamiętniające 1050. rocznicę Chrztu Polski. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym z wydarzenia.


Uczestnicy Uroczystego Posiedzenia Organów Naczelnej Izby Lekarskiej w dniu 7 października 2016 roku w Gnieźnie podjęli deklarację o następującej treści:
Lekarze i lekarze dentyści zebrani na uroczystym posiedzeniu organów Naczelnej Izby Lekarskiej, dziękując naszym przodkom za podjętą w 966 roku historyczną decyzję, która uczyniła Polskę trwałym organizmem państwowym, a jej mieszkańcom pozwoliła wytworzyć więzi wspólnoty narodowej, wyrażają głębokie przekonanie, że 1050 lat temu, wchodząc poprzez akt Chrztu Polski do kręgu kultury zachodniej, przejęliśmy od niej nie tylko wiedzę pokoleń, ale również sięgający czasów starożytnych system wartości i deklarują:
- niezłomne trwanie przy normach etycznych przekazanych nam przez ojców medycyny,
- ochronę humanistycznych wartości w wykonywaniu naszego zawodu,
- rzetelność naukową i stałe doskonalenie naszej wiedzy i umiejętności, aby jak najlepiej nieść pomoc naszym pacjentom, zgodnie z zasadą „Salus aegroti suprema lex esto”.

Gniezno, 7 października 2016 r.

W imieniu organów Naczelnej Izby Lekarskiej:
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Prezes Naczelnego Sądu Lekarskiego
Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej

Deklaracja została odczytana po łacinie na uroczystej Mszy św. i wręczona Prymasowi Polski arcybiskupowi Wojciechowi Polakowi.

Poniżej tekst łaciński:

Declaratio
a Participibus Celeberrimi Concilii Medicum Supremi
accepta
et die VII mensis Octobris Anno Domini MMXVI in Gnesna habita

Nos qui hominum corpora ac dentes curamus medici non ignato in consilio illo congregati et patribus nostris eorum decreto ac sententia Anno Domini CMLXVI concepta gratias agentes quo Polonia civitas sit exacta stabilis et perennis incolaeque eius vinculis nationis confirmati,
nos qui ad Familiam Europae baptismo Poloniae assumpti sumus ante multos annos, quibus persuasum est nos non solum ab illa priorum scientiam sed etiam virtutes antiquorum accepisse,
celeberrime declaramus:
virtutes a medicinae patribus traditas custodire,
humanitatem nostro ordini medicum ingenitam servare,
disciplinam, mores atque probitatem in studiis medicinariis tenere,
perpetuo medicinam excolere
ut diligentissime nostris aegrotis prosimus et salutem eorum curemus secundum nostrum medicum principium “Salus aegroti suprema lex esto”.

Pro Omni Concilio Medicum Supremo:
Praeses Concilii Medicum Supremi - Maciej Hamankiewicz
Praeses Iudicii Medicum Supremi - Wojciech Łącki
Defensor Ethicae Medicum Supremus - Grzegorz Wrona
Praesidens Comitii Auditorum Supremi - Andrzej Morliński

(projekt deklaracji: M. Jodłowski, tłum.: M. Bala)

Podczas uroczystości odczytano i wręczono także wiersz napisany na tę okoliczność:
Do Lekarzy dusz naszych na okoliczność 1050-lecia Chrztu Polski

Stoimy dziś przed Wami, dusz naszych Lekarze
prosząc o miłosierdzie Wasze i opiekę,
którzyście nam w historii zostawili w darze
wartości etyczne na wieki. Poprzez rzekę
wydarzeń, w której nurcie Chrzest Polski kierunek
wyznaczył narodowi. Do Mieszka królestwa
wracając, zachowując dla władców szacunek
w miejscu, gdzie zachowane Wojciecha jestestwa
wołamy: Patronie Polski, czuwaj nad nami!
Pozdrów nas Łukaszu, lekarzu szanowany
jakożeś Kolosan lud trwożał przed wiekami
wiedzy wielkością! Wywiedź i nas ponad stany
naszej trwogi o zdrowie i życie chorego
byśmy mogli leczyć z wiedzą i powołaniem!
Otocz szlachetnym płaszczem miłosierdzia swego!
Wejrzyjcie na nas bracia Kosmo i Damianie!
Dajcie moc, byśmy ufność ludności zyskali
jako wy przed wiekami lecząc chorych pogan!
Patronko Apolonio co przed tobą stali
byś do ognia wskoczyła! Wskaż gdzie dobra droga!
Spraw Cezary, by stojąc dzisiaj przy chrzcielnicy
każdy z nas mógł powrócić do dnia chrztu Twojego
pamięcią. Gdyś jako lekarz, w mgle tajemnicy
go przyjął, z wiarą, odwagą, wiedząc dlaczego!
O uchroń Pantaleonie Wspomożycielu
od chorób strasznych, bólu! Byśmy jako cali
cierpliwie, spokojnie podążali do celu
Abyśmy misję naszą w godności spełniali.
Prowadź nas Józefie Moscati, przyjacielu!
Daj nam w leczeniu chorych swojej wrażliwości,
by z empatią, codziennie swych pacjentów wielu
dobrze leczyć. W rozmowie, w dotyku, w bliskości.
Pomóż nam w tym, prosimy nasz dobry Walenty,
coś się w księgach ślubami legionistów wsławił!
Obroń przed chorobami ciężkimi! O święty
wstaw się za nami jakieś za nimi się wstawił!
Wołamy i do Ciebie kapłanie Zaccaria
swą opieką duchową racz nas dziś otoczyć
Bądź przy nas w trudnych chwilach o Antoni Maria
Nie pozwól nam z tej drogi powołania zboczyć.
Doktorze Ryszardzie Pampuri, dobry bracie
i inni lekarze, życia strażnicy! W tej rzece
wydarzeń kiedy tysiąc pięćdziesiąt lat w dacie
nasz zawód polecamy dziś Waszej opiece!

Gnesna, die VII mensis Octobris Anno Domini MMXVI
(autor: K. Strzałkowska)

Więcej informacji na stronie internetowej.

Opublikował: Anna Pogorzelska

Data opublikowania: 2017-01-19 11:16:35