logo: NIL

W celu prowadzenia profesjonalnej dyskusji i upowszechniania aktualnej wiedzy medycznej na tematy związane z pandemią COVID-19 Prezydium Naczelnej Rada Lekarska powołała uchwałą Nr 6/21/P-VIII z dnia 19 stycznia 2021 r. „Forum Naukowe COVID-19 Naczelnej Izby Lekarskiej”. Jego zadaniem jest w szczególności wypracowywanie i upublicznianie stanowisk opartych na dowodach naukowych i doświadczeniu klinicznym, w zakresie związanym z pandemią COVID-19, które mogą mieć znaczenie dla kształtowania opinii publicznej, edukacji społecznej i edukacji środowisk profesjonalistów medycznych.