logo: NIL

W odpowiedzi na stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska wyjaśnia, że wprowadzone regulacje mają m.in. na celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego osób powyżej 60. r.ż. w okresie epidemii oraz ukierunkowanie na zwiększoną kontrolę ich stanu klinicznego.

Zmiana polega na wprowadzeniu obowiązku przeprowadzenia fizykalnego badania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej każdego pacjenta w wieku powyżej 60 r.ż., który skierowany został do odbycia izolacji w warunkach domowych z zastrzeżeniem, że badanie to ma zostać przeprowadzone nie później niż przed upływem 48 godzin odbywania tej izolacji, wobec czego PNRL wyraziło sprzeciw.

Wiceminister Kraska zaznacza, że wynikające z nowelizacji standardu badanie fizykalne, może odbyć się w przychodni POZ albo podczas wizyty domowej. Standard nie wymusza zatem każdorazowej wizyty domowej, pozostawiając decyzję odnośnie warunków przeprowadzenia badania fizykalnego lekarzowi, niemniej jednak zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w każdym przypadku uzasadnionym medycznie porada lekarska powinna być udzielana w domu pacjenta. Dodatkowo, wydane 14 sierpnia 2020 r. „Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2”, wskazują, iż harmonogram pracy przychodni powinien uwzględniać czas na teleporady, wizyty osobiste w przychodni, wizyty domowe oraz świadczenia dla dzieci zdrowych (m.in. bilanse i szczepienia). Szczegółowy plan pracy powinien być ustalany przez zarządzających podmiotem leczniczym, uwzględniając możliwości organizacyjne świadczeniodawcy oraz wytyczne postępowania w czasie epidemii SARS CoV-2.

W ocenie MZ wprowadzone zmiany nie stoją w sprzeczności z obowiązującymi od 2020 r. regulacjami i rekomendacjami dla lekarzy POZ ani nie wprowadzają rewolucyjnych zmian w zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych na poziomie opieki podstawowej.

Dodane: 2022-02-23, przez: Alicja

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj