1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

„Książę" – wniosek Rzecznika Prasowego NIL do Tygodnika „Newsweek" o zamieszczenie sprostowania

W związku z nieprawdziwymi informacjami, które pojawiły się w materiale prasowym p.t. „Książę" autorstwa Michała Krzymowskiego i Wojciecha Cieśli opublikowanym w numerze 19/2016 tygodnika „Newsweek" z dnia 02-08.05.2016 roku, na podstawie art. 31 a ustawy prawo prasowe wnoszę o zamieszczenie w najbliższym numerze sprostowania o następującej treści:

„W artykule p.t. „Książę" autorstwa Michała Krzymowskiego i Wojciecha Cieśli opublikowanym w numerze 19/2016 tygodnika „Newsweek" pojawiły się nieprawdziwe informacje jakoby „Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przekazał Naczelnej Izbie Lekarskiej wielomilionową dotację z budżetu państwa" oraz jakoby Jedną z pierwszych decyzji ministra Radziwiłła było przyznanie Naczelnej Izbie Lekarskiej (NIL) rekordowej dotacji (w sumie chodzi o 16 min zł)". Naczelna Izba Lekarska ma otrzymać kwotę 1 229 748 zł tytułem zwrotu kosztów poniesionych na zadania realizowane w imieniu państwa w okresie dziesięciu lat (2005-2015)".

Opublikował: Monika Bala

Data opublikowania: 2016-07-04 12:17:51