1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

"Reprezentacja lekarzy dentystów" – Rzecznik Prasowy NIL wyjaśnia

W artykule pt. "Apel do ministra zdrowia o pomoc we wzmocnieniu pozycji lekarzy dentystów w samorządzie", opublikowanym 13 lipca 2016 r. w portalu infodent24.pl, pojawiło się sformułowanie dotyczące autorów listu wystosowanego do ministra zdrowia jako "grupy samorządowców reprezentującej lekarzy dentystów". Głos w tej sprawie zabrała Rzecznik Prasowy NIL Katarzyna Strzałkowska.

"Sformułowanie to może wprowadzać w błąd. Naczelna Rada Lekarska nie podjęła uchwały upoważniającej te osoby do reprezentowania lekarzy dentystów w relacjach z Ministerstwem Zdrowia.

Reprezentacja samorządu lekarzy i lekarzy dentystów to reprezentacja Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowych Rad Lekarskich. Naczelną Radę Lekarską reprezentuje na zewnątrz Prezes NRL i osoby przez niego wskazane, a Okręgowe Rady Lekarskie - Prezesi Okręgowych Rad Lekarskich i osoby przez nich wskazane. (...)

Zwracam się z prośbą o sprostowanie tej formuły do grupy lekarzy dentystów".

Redaktor Naczelny portalu infodent24.pl Mirosław Stańczyk uwzględnił tę prośbę Rzecznika Prasowego NIL.

Opublikował: Monika Bala

Data opublikowania: 2016-07-18 09:54:16