logo: NIL

Stały Komitet Lekarzy Europejskich poparł akcję protestacyjną pracowników ochrony zdrowia. 

Bruksela, 11 października 2021 r.

Prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

List otwarty w sprawie protestów pracowników ochrony zdrowia

Szanowny Panie Prezesie,

Szanowny Kolego,

W związku z przekazywanymi przez polski samorząd lekarski informacjami o zaangażowaniu lekarzy w protesty pracowników ochrony zdrowia, chcielibyśmy wyrazić nasze poparcie dla polskich lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia domagających się godnych warunków pracy.

Doświadczenia lekarzy podczas pandemii COVID-19 nie pozostawiają wątpliwości co do znaczenia warunków pracy lekarzy zarówno dla systemu opieki zdrowotnej, jak i całego społeczeństwa. Władze muszą zapewnić właściwe warunki kształcenia, odpowiednie wynagrodzenia, skuteczną ochronę przed przemocą oraz poziom zatrudnienia w ochronie zdrowia zapewniający bezpieczeństwo. Stały Komitet Lekarzy Europejskich wspiera działania UE w tym zakresie w kontekście trwających negocjacji w sprawie regulacji „Europejskiej Unii Zdrowotnej” i wzywa, aby zapewnione były minimalne poziomy zatrudnienia w ochronie zdrowia, m.in. z uwzględnieniem właściwego stosunku liczby lekarzy do liczby ludności.

Europejscy lekarze wspierają koleżanki i kolegów z Polski w ich działaniach w tym celu i wzywają rząd Rzeczpospolitej Polskiej do znalezienia trwałego porozumienia z pracownikami ochrony zdrowia, które umożliwi zapewnienie każdemu pacjentowi najwyższej jakości opieki zdrowotnej.

Ufamy w szybkie rozwiązanie i chętnie dowiemy się o poczynionych postępach na nadchodzących spotkaniach CPME w listopadzie 2021 r.

Z poważaniem,

Prof. Dr Frank Ulrich Montgomery

Prezes CPME

Annabel Seebohm LL.M.

Sekretarz Generalna CPME

Tłumaczenie: Naczelna Izba Lekarska

Dodane: 2021-10-12, przez: Alicja

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj