logo: NIL

 

W licznych wystąpieniach mających miejsce od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (14 marca 2020r) NRL wzywała do zorganizowania na bazie wybranych, odpowiednio wyposażonych i doposażonych w środki ochrony osobistej placówek stomatologicznych sieci gabinetów służących stomatologiczną pomocą doraźną. W tej sprawie słane były pisma zarówno do Ministerstwa Zdrowia, jak i do NFZ a także do wszystkich 16 Wojewódzkich Centrów Kryzysowych. Niestety, wystąpienia te nie doczekały się odpowedzi w odpowiednim czasie. Strona internetowa KS NRL pełna jest kopii tych wystąpień. 

Funkcjonowanie tekiego systemu pomocy nie rozwiązałoby oczywiście problemu przyjmowania w gabinetach, które do takiej "sieci" nie byłyby zaliczone ( wszczególności w placówkach nie mających kontraktu z NFZ). Niemniej , jest to ważna okoliczność z powodu  pojawiających się zażaleń, że pacjent znalazł się w przymusowej sytuacji skorzystania ze świadczeń stomatologicznych i udzielone mu one były za podwyższoną opłatą.

Samą kwestię cen za świadczenia i ich wzrostu w niektórych gabinetach spowodowanego zbiegiem wielu niewystępujących wczesniej czynników Naczlena Rada Lekarska traktowała jako przejaw polityki prowadzonej przez poszczególne praktyki i podmioty o ile:

 • skala wzrostu ceny wynikała z rzeczywistych kosztów,
 • podwyższona opłata za świadczenie lub odrebna opłata za szczególne warunki jego udzielenia odzwierciedlone zostały w cenniku i pacjent został o nich uprzedzony przed wizytą.

  Pod takimi warunkami NRL traktowała to zjawisko jako przejaw swobody zawierania umów. Zaznaczyć należy przy tym, że -jak to zwykle bywa- medialny wymiar tego zjawiska był dużo żywszy niżby to wynikało z jego rzeczywistego rozmiaru. Część lekarzy dentystów żaliła się, że działalność mediów jest poszukiwaniem sensacji a wpisy internautów pod publikacjami prasowymi noszą znamiona "hejtu". Komisja Stomatologiczna badała tę sytuację , jadnak w napotkanych przez siebie lub nadesłanych przez Koleżanki i Kolegów cytatach nie znalazła podstaw do urzędowej ingerencji, jaką mogłoby być wystąpienie do odpowiednich organów o wszczęcie procedury uzyskania od administratora serwisu internetowego danych o tożsamości osoby wypowiadającej się na forum , czy też wystąpienie z żądaniem opublikowania sprostowania. W tej sprawie prowadzona była tez korespondencjaz Rzecznikiem Praw Lekarza NIL. 

Przedstawiciele NRL, jak i Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego odpierali  pojawiające się wobec całego środowiska zarzuty w trakcie swoich  wystapień w prasie czy programach telewizyjnych.Tłumaczyliśmy równiez, że sprawy wzrostu kosztów nie można sprowadzac jedynie do kwestii ceny rekawic, masek i fartuchów. To duże uproszczenie nieuwzgledniające czynników organizacyjnych (1 pacjent na godzinę, konieczność zarezerwowania czasu na konsultacje telefoniczne, inwestycje w sprzęt do dezynfekcji itp.)

W dniu 26 maja na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich ukazała się odpowiedź RPO udzielona pacjentce skarżącej się na podniesione ceny wizyty w gabinecie stomatologicnym. Z kontekstu notatki wnosic mozna , że pacjentka uważa to za przejaw braku etyki i wykorzystania sytuacji do nieuzasadnionego wzbogacenia się placówki.

komentarz RPO zawarty jest w jednej ze zbiorczych odpowiedzi na stronie. 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/lkoronawirus-faq-odc-36-testy-i-sanepid-kwarantanna

 

 • tekst wpisu ze strony internetowej RPO

  Pani skarży się na pobieranie dodatkowych opłat przez lekarzy dentystów za przygotowanie gabinetu stomatologicznego dla pacjenta (chodzi o dodatkowe środki ochronne) z powodu koronawirusa. Twierdzi, że to nieetyczne wykorzystywanie sytuacji epidemii do podwyższenia opłaty za usługi stomatologiczne.

  Możliwość bezpiecznego prowadzenia działalności, w której tak jak w przypadku usług stomatologicznych konieczny jest bliski kontakt z drugą osobą, obwarowana szeregiem dodatkowych (poza dotychczasowymi) wymogów sanitarnych: dezynfekcji sprzętów, pomieszczeń, narzędzi, koniecznością stosowania jednorazowych ubrań ochronnych: fartuchów, masek, rękawiczek , przyłbic. Obowiązek przestrzegania tych zasad, rygorów sanitarnych powoduje zwiększenie kosztów prowadzenia działalności, na co większość lekarzy stomatologów nie była przygotowana. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie gabinetu może zachodzić konieczność podwyższenia dotychczasowych cen.

  Pacjent ma możliwość decydowania czy godzi się na płacenie nowej ceny czy też będzie szukał innego lekarza, gdzie proponowane ceny będą przez niego akceptowane. W warunkach wolnorynkowych pacjent decyduje z usług, którego lekarza skorzysta. Jest również możliwe, że niektórzy lekarze nie chcąc tracić pacjentów nie będą podwyższać cen, obniżając tym samym własne dochody. Wybór zawsze należy do pacjenta.
Andrzej Cisło
wiceprezes NRL

Dodane: 2020-05-27, przez: AdmStom

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj