logo: NIL
 • Zalecenia diagnostyki i terapii zakażeń SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

 • ZASADY OGÓLNE

  STRONA MINISTERSTWA ZDROWIA

  Definicja GIS przypadku na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem COVID-19

  Jednocześnie wskazuje się, że na mocy rozp. MZ z dnia 8 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Poz. 1748), uchylono przepis, zgodnie, z którym:
  "Zlecenie wykonania testu molekularnego RT-PCR u osoby, u której podejrzewa się lub rozpoznaje zakażenie lub chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), przez lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych u świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej, wymaga przeprowadzenia:
  1)badania fizykalnego albo
  2)teleporady, w trakcie której stwierdził następujące kliniczne objawy tej choroby: temperaturę ciała powyżej 38○C, kaszel i duszności oraz utratę węchu lub smaku".

  Jednocześnie w tym samym czasie zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2,zgodnie którym zlecenie badań diagnostycznych w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2, w tym testu molekularnego RT-PCR, "wymaga stwierdzenia przez kierującego lekarza, przy uwzględnieniu aktualnej wiedzy medycznej, wskazań do wykonania takich badań".

  Wynika z powyższego, że zrezygnowano z obowiązku istnienia czterech objawów, po których lekarz może skierować na test.

 • TESTOWANIE OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE

  Testowanie medyków w ramach systemu świadczen publicznych - W OPRACOWANIU

  Oferta firmy Warsaw Genomics - bezpłatne testy, wykonywane  pro bono dla lekarzy spoza szpitali

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj