logo: NIL

21-02-16

Pismo-Apel Prezesa NRL o wznowienie szczepień grupy "0"


Już w poprzednich tygodniach  lekarze i lekarze dentyści w mailach do izb lekarskich informowali o poważnych trudnościach w realizacji nawet ustalonego terminu szczepienia.

28 stycznia br w prasie medycznej opublikowano dane przekazane przez MZ. Dotyczyły stanu wyszczepienia lekarzy i lekarzy dentystów. Wynikało z tych danyc, że szczepienie p-covid wykonano u 94% lekarzy i tylko 57% stomatologów.

Obecnie docierają informacje o problemach ze szczepieniem personelu (poza lekarzami stomatologami)  poradni stomatologicznych, kolejnych przesunięciach terminow podania pierwszej dawki i przesunięciach terminów podania drugiej dawki.

Na to wszystko nakładają się wątpliwości co do prawidłowości działania systemu informatycznego. Bywa, że lekarze właśnie co zaszczepienie informowani są o konieczności ....przesunięcia szczepienia. Zamieszanie wzbudził też SMS wygenerowany-jak się zdaje- przez system, który został rozesłany również do tych, którzy szczepienie mają za sobą. A w SMS-ie proponuje się zgłoszenie chęci poddania się szczepieniu a nawet prosi się o podanie peselu w wiadomości tekstowej.

Obrazu niepewności dopełnia komunikat ws decyzji wstrzymania szczepień grupy "zero" i kontynuowania szczepień seniorów.

W celu uzyskania lepszego obrazu sytuacji Prezes NRL skierował do Ministra Zdrowia wniosek o udostępnienie danych liczbowych lekarzy i lekarzy dentystów :

  • zarejestrowanych do szczepienia ,
  • poddanych szczepieniu pierwszą dawką

z podziałem na województwa i grupę zawodową (L/LD).

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj