• Punkty: 2
 • Wydarzenie jednorazowe
 • Dla lekarzy i lekarzy dentystów
 • e-learning
 • Bezpłatny
 • wykład

Zaburzenia psychiczne u chorych z niewydolnością serca

Wykładowca: 

 • prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak, Przewodnicząca Zarządu Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kierownik Pododdziału Niewydolności Serca i Transplantologii oraz Pracowni Echokardiografii w Klinice Kardiologii, Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie
 • prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ
 • prof. Agata Bielecka-Dąbrowa, Kierownik Kliniki Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych ICZMP w Łodzi, skarbnik Zarządu Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • dr Anna Mierzyńska, specjalista psychologii klinicznej, zawodowo związana z obszarem leczenia chorób przewlekłych, Uniwersytet SWPS
 • dr Jolanta Kolasa, lekarz medycyny, certyfikowany trener Mindfulness i Compassion

Zaproponowany webinar ma celu wskazanie kompetencji kardiologów i psychiatrów w leczeniu zaburzeń psychicznych u chorych z z niewydolnością serca (ang. heart failure, HF) jak również sposoby aktywizacji i zaangażowania w leczenie samych chorych. Rozpoznanie zaburzeń psychicznych i zrozumienie ich natury jest niezbędne do podjęcia właściwego leczenia tych zaburzeń u pacjentów z HF i poprawę rokowania chorych. 

Najczęstsze choroby psychiczne u pacjentów z HF to depresja, zaburzenia lękowe i zaburzenia snu, a u chorych hospitalizowanych majaczenia. U pacjentów z rozpoznaną HF, depresja i stany lękowe wiążą się ze zwiększoną częstością hospitalizacji i śmiertelnością z powodu HF. Znacząca większość osób z HF zgłasza gorszą jakość snu i/lub objawy bezsenności, które wiążą się z upośledzeniem sprawności funkcjonalnej, w tym zmniejszeniem wydolności wysiłkowej i sprzyjają zwiększeniu ryzyka rozwoju HF. Majaczenie występuje zazwyczaj w przebiegu ostrej HF, najczęściej jako majaczenie hiperaktywne, cechujące się zwiększoną aktywnością ruchową, zmiennością nastroju, pobudzeniem oraz zachowaniem agresywnym. Wystąpienie majaczenia u pacjentów z ostrą HF pogarsza rokowanie. Dlatego tak ważne wydaje się ustalenie właściwego postępowania diagnostycznego jak i terapeutycznego u chorych z niewydolnością serca i zaburzeniami psychicznymi. Oprócz farmakoterapii do wykorzystania pozostają m.in. interwencje psychologiczne i psychoterapeutyczne, psychoedukacja, trening radzenia sobie ze stresem i trening relaksacyjny oraz opieka duchowa. 

Program szkoleni:

 • Co kardiolog powinien wiedzieć o leczeniu depresji, lęku, zaburzeń snu i majaczenia? 
 • Jak skutecznie leczyć depresję, lęk, zaburzeń snu i majaczenia u pacjentów z niewydolnością serca?
 • Rola psychologa, psychoterapeuty w leczeniu depresji, lęku, zaburzeń snu i majaczenia u pacjentów z niewydolnością serca? 
 • Sesja maindfulness dla lekarzy 

Szkolenie realizowane w Partnerstwie z Asocjacją Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Prowadzący: prof. Agnieszka Pawlak, prof. Dominika Dudek, prof. Agata Bielecka-Dąbrowa, dr Anna Mierzyńska, dr Jalanta Kolasa 

Szkolenie on-line

26.06.2024

godz. 18:00-19:30

 

Kontakt do organizatora: szkolenia@nil.org.pl

LICZBA WOLNYCH MIEJSC NA SZKOLENIU: 441

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA TO SZKOLENIE MUSISZ BYĆ ZALOGOWANY

Termin: 2024-06-26

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj