logo: NIL
 • Punkty: 2
 • Edycja cyklu
 • Dla lekarzy i lekarzy dentystów
 • e-learning
 • Bezpłatny
 • wykład

SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 – TECHNOLOGIA, EFEKTYWNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, ASPEKTY PRAKTYCZNE

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń klinicznych na temat szczepień przeciw COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii w wakcynologii, skuteczności i bezpieczeństwa szczepień, działań niepożądanych, wskazań i przeciwwskazań do szczepień przeciw COVID-19. Przedstawienie przypadków klinicznych i przedyskutowanie scenariuszy postępowania z pacjentami przed i po szczepieniu.

Program szkolenia:

 1. Podstawy immunologii szczepień: Omówienie aktualnej wiedzy na temat odporności naturalnej i sztucznej, biernej i czynnej
 2. Szczepionki przeciw COVID-19: Przegląd dostępnych technologii produkcji szczepionek, ich efektywności, bezpieczeństwa
 3. Zasady szczepień przeciw COVID-19: Omówienie aktualnych wytycznych kwalifikacji i przeciwwskazań do szczepień, zasady organizacji szczepień i postępowania w najczęstszych NOP.
 4. Dyskusja, pytania, odpowiedzi

Wykładowca: Dr med. Paweł Grzesiowski

Doktor nauk medycznych, pediatra, ekspert w dziedzinie immunologii, profilaktyki i terapii zakażeń. Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19.

Pracuje jako konsultant szpitali w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych, antybiotykoterapii i akredytacji.

Jest założycielem i pełni funkcję dyrektora Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie oraz Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń.

Jest członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, Przewodniczącym Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa.

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Doświadczenie zawodowe zdobył jako asystent a potem adiunkt w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, następnie, jako kierownik Zakładu Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie.

Wykładowca akademicki, m.in. na Wydziale Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Studium Podyplomowym Prawa Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autor lub współautor 270 publikacji naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach medycznych z zakresu immunologii, szczepień ochronnych, profilaktyki, terapii zakażeń oraz zakażeń szpitalnych. Popularyzator wiedzy medycznej, laureat nagrody „Wielkiego Edukatora” Stowarzyszenia Dziennikarzy dla Zdrowia oraz nagrody Sukces Roku Menadżera Zdrowia oraz honorowego tytułu „Przyjaciel Mediów”.

Prowadzący: Paweł Grzesiowski

Szkolenie on-line

Czas trwania 10:00-12:00

LICZBA WOLNYCH MIEJSC NA SZKOLENIU: 55

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA TO SZKOLENIE MUSISZ BYĆ ZALOGOWANY

Termin: 2021-03-12

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj