logo: NIL
  • Punkty: 3
  • Edycja cyklu
  • Dla lekarzy i lekarzy dentystów
  • wykład

Lekarz w postępowaniu karnym

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z zasadami odpowiedzialności karnej i grożącymi sankcjami w związku z wykonywaniem zawodu lekarza. 

Czas trwania szkolenia: 3 godziny

 

Lp.

Omawiane zagadnienie

Metoda

Cel

Czas trwania

 

1.

Wprowadzenie

Wykład + prezentacja
+ odp. na pytania

 

Wstępne nakreślenie tematyki szkolenia

10 minut

2.

Lekarz jako świadek

 

Wykład + prezentacja
+ odp. na pytania

 

Omówienie obowiązków świadka w sprawie karnej, w tym obowiązek stawiennictwa, zwolnienie z obowiązku tajemnicy lekarskiej, przesłuchanie w miejscu zamieszkania, pomoc sądowa, usprawiedliwianie nieobecności, grzywna za nieusprawiedliwione  niestawiennictwo - wraz z przykładami z orzecznictwa  

25 minut

3.

Lekarz jako biegły sądowy

Wykład + prezentacja
+ odp. na pytania

Omówienie roli i obowiązków biegłego sądowego w sprawie karnej,  biegły ad hoc, w tym obowiązek wydania i uzupełnienia opinii, opinia psychiatryczna, sankcje za niezłożenie opinii
- wraz z przykładami z orzecznictwa  

25 minut

4.

Wykonywanie funkcji

lekarza sądowego

Wykład + prezentacja
+ odp. na pytania

Omówienie roli i obowiązków lekarza sądowego

15 minut

5.

Lekarz jako oskarżony

Wykład + prezentacja
+ odp. na pytania

Omówienie praw (w tym prawo do obrony i ustanowienie  obrońcy, wyjaśnienia oskarżonego, zapoznanie się z materiałami, składanie wniosków dowodowych, zaskarżania orzeczeń) i obowiązków oskarżonego

(w tym stawiennictwo na każde wezwanie, poddanie się oględzinom)

      

45 minut

6.

Omówienie wybranych przestępstw związanych z wykonywaniem zawodu lekarza

 

Omówienie wybranych przestępstw związanych
z wykonywaniem zawodu lekarza:
narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo -art. 160 k.k

nieumyślne spowodowanie śmierci -art. 155 k.k,
spowodowanie uszczerbku na zdrowiu –art. 156 i 157 k.k.,
zabieg leczniczy bez zgody –art. 192 k.k

naruszenie tajemnicy zawodowej –art. 266 k.k., fałszerstwo – art. 271 k.k. , łapownictwo – art. 228 k.k. , niezawiadomienie o przestępstwie – art. 240 k.k.  

60 minut

Prowadzący: adw. Karol Kolankiewicz, Anna Karkut - Instytut – Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia: ISPOZ

Szkolenie online

Czas trwania: 10:00 - 13:00


 

LICZBA WOLNYCH MIEJSC NA SZKOLENIU: 0

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Termin: 2021-05-15

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj