logo: NIL
  • Punkty: 4
  • Wydarzenie jednorazowe
  • Dla lekarzy i lekarzy dentystów
  • e-learning
  • Bezpłatny
  • wykład

Recepty, refundacje, odpowiedzialność lekarza za źle wystawione recepty, zwrot refundacji

Zakres przedmiotowy szkolenia obejmuje zagadnienia preskrypcji leków i wpływu poprawnie wystawionej recepty na ich refundacje przez NFZ. Omówione zostaną także recepty elektroniczne. Szkolenie ma też na celu omówienie pranych aspektów zawierania i realizacji umów z NFZ, w tym problematyki kontroli i kar nakładanych przez Fundusz.

Recepty, refundacje, odpowiedzialność lekarza za źle wystawione recepty, zwrot refundacji– syntetyczne ujęcie problematyki wystawiania recept i odpowiedzialności lekarza za źle wystawione recepty i konsekwencje z tym związane. Omówienie umów z NFZ -  ich zawarcie i  realizacja.

Prowadzący: adw. Karol Kafka, mec. Piotr Nikończuk, Instytut Prawa Medycznego

Live training

Czas trwania 16:00 - 20:00

LICZBA WOLNYCH MIEJSC NA SZKOLENIU: 0

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Termin: 2021-05-19

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj