logo: NIL
  • Punkty: 6
  • Wydarzenie jednorazowe
  • Dla lekarzy i lekarzy dentystów
  • e-learning
  • Bezpłatny
  • wykład

Pozyskiwanie i wypracowywanie metod, rozwiązań i technologii oraz innowacji w ochronie i promocji zdrowia - Think Tank, start-up, PPP, itp

Szkolenie dla lekarzy, którzy pełnią funkcje zarządzające, administracyjne, np. kierownik, dyrektor szpitala, ośrodka leczniczego, ZOZ, itp.  oraz dla lekarzy, którzy chcą założyć działalność np. organizację pozarządową lub spółkę.

PROGRAM:

1. Organizacje międzynarodowe i programy międzynarodowe w sferze ochrony i promocji zdrowia

- systemy profilaktyki i międzynarodowe programy ochrony i promocji zdrowia,

- koordynowanie działań i programów międzynarodowych,

- pomoc krajom członkowskim ONZ w sferze zdrowia publicznego,

- reakcja w razie zagrożeń zdrowia publicznego na świecie,

- międzynarodowa współpraca naukowa i wymiana doświadczeń w obszarze zdrowia,

- organizacje międzynarodowe działające w sferze zdrowia,

2. Cyfryzacja i informatyzacja procesów i procedur w systemie ochrony i promocji zdrowia

- Cyfryzacja – na czym polega i jaka ma być z niej korzyść dla podmiotów w sferze zdrowia publicznego?

- programy tele-medycyny i e-usług w sferze zdrowia - przykłady i projekty w UE,

3. Innowacje w ochronie i promocji zdrowia

-  co jest uznawane za innowację w sferze zdrowia? - najnowsze trendy europejskie,

-  4 fazy cyklu tworzenia innowacji w sferze zdrowia,

-innowacje to nie tylko leki - przykłady innowacji medycznych w Europie i na świecie,

4. Niezależne instytuty badawcze - Think Tanki w obszarze ochrony i promocji zdrowia

- co to jest Think Tank?

- wpływanie na władze publiczne i globalną politykę z wykorzystaniem niezależnych komitetów i instytutów badawczych Think Tank,

- jak powołać organizację Think Thank w sferze ochrony zdrowia?

- przykłady Think Thank na świecie

5. Start-up w obszarze ochrony i promocji zdrowia,

- Co to jest start-up?

-  zaangażowanie naukowców i praktyków medycznych w start-up

- sukcesy polskich start-up medycznych na świecie

6. Partnerstwo Publiczno-Prywatne i realizacja inwestycji infrastrukturalnych w systemie ochrony zdrowia

- na czym polega realizacja inwestycji w sferze zdrowia w formule PPP,

- przykłady projektów zrealizowanych w formule PPP w UE.

 

 

Prowadzący: Eliza Szadkowska

Szkolenie on-line

Czas trwania 09:00-13:00

LICZBA WOLNYCH MIEJSC NA SZKOLENIU: 0

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Termin: 2021-06-23

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj