logo: NIL
  • Punkty: 3
  • Wydarzenie jednorazowe
  • Dla lekarzy i lekarzy dentystów
  • wykład

Zgoda na leczenie – prawo i praktyka

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z obowiązkami lekarza w zakresie dotyczącym pobierania świadomej zgody na leczenie

Lp.

Omawiane zagadnienie

Metoda

Cel

Czas trwania

 

1.

Wprowadzenie. Definicja zgody na leczenie.

Wykład + prezentacja
+ odp. na pytania

Wstępne nakreślenie tematyki szkolenia, w tym podstawy prawne i podstawowe pojęcia – w szczególności zgody na leczenie

 

10 min

2.

Informacja udzielona pacjentowi przed wyrażeniem zgody na leczenie.

Wykład + prezentacja
+ odp. na pytania

Omówienie prawa pacjenta do uzyskania informacji, związanej z leczeniem wraz z przykładami z orzecznictwa

 

20 min

3.

Forma zgody na leczenie.

Wykład + prezentacja
+ odp. na pytania

Przedstawienie uczestnikom podstawowych form udzielania zgody na leczenie (zgoda ustna, zgoda pisemna, zgoda dorozumiana)wraz z omówieniem podstawowych różnic występujących między nimi.

 

20 min.

4.

Rodzaje zgody: zgoda właściwa, zastępcza, kumulatywna

Wykład + prezentacja
+ odp. na pytania

Omówienie poszczególnych rodzajów zgody na leczenie – wraz z nakreśleniem podstawowych różnic, występujących pomiędzy nimi

20 min.

5.

Leczenie pacjenta niezdolnego do wyrażenia zgody.

Wykład + prezentacja
+ odp. na pytania

Przedstawienie uczestnikom szkolenia warunków legalności leczenia bez zgody pacjenta

 

20 min.

6.

Przedstawiciel ustawowy a opiekun faktyczny.

Wykład + prezentacja
+ odp. na pytania

Przedstawienie definicji pojęcia opiekun ustawowy i opiekun faktyczny. Omówienie podstawowych różnic pomiędzy prawami i obowiązkami przedstawiciela ustawowego i opiekuna faktycznego w kontekście wyrażenia zgody na leczenie

 

10 min.

7.

Poszerzenie zakresu zgody pacjenta.

 

Wykład + prezentacja
+ odp. na pytania

 

Omówienie warunków, w których możliwe jest poszerzenie przez lekarza zakresu pierwotnie wyrażonej przez pacjenta zgody na leczenie wraz z przykładami z orzecznictwa

20 min.

 

 

8.

Problematyka tzw. zgody blankietowej.

Wykład + prezentacja
+ odp. na pytania

 

Przedstawienie Uczestnikom szkolenia problematyki zgody na leczenie/lub braku zgody wyrażanej „na przyszłość” wraz z prawnymi konsekwencjami tego rodzaju zgody

10 min.

9.

Brak zgody pacjenta na leczenie – obowiązek informacyjny lekarza.

Wykład + prezentacja
+ odp. na pytania

 

Przedstawienie problematyki odmowy przez pacjenta zgody na leczenie oraz związanych z tym obowiązków informacyjnych ze strony lekarza

10 min.

10.

Konsekwencje prawne leczenia bez zgody pacjenta (odpowiedzialność karna, cywilna, zawodowa)

Wykład + prezentacja
+ odp. na pytania

 

Omówienie prawnych konsekwencji podjęcia leczenia bez ważnie i świadomie wyrażonej zgody pacjenta – w zakresie odpowiedzialności karnej, cywilnej oraz zawodowej

25 min.

11.

Problem zgody pacjenta na leczenie w orzecznictwie sądowym – na przykładzie wybranych orzeczeń.

Wykład + prezentacja
+ odp. na pytania

 

Przedstawienie przykładów orzeczeń sądowych dotyczących problematyki świadomej zgody pacjenta na leczenie

15 min.

 

Prowadzący: adw. Krzysztof Izdebski - Instytut – Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia: ISPOZ

Szkolenie online

Czas trwania: 10:00 - 13:00

LICZBA WOLNYCH MIEJSC NA SZKOLENIU: 0

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Termin: 2021-06-22

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj