logo: NIL

Szanowni Państwo

Jeśli nie mogą Państwo dokonać zapisu na interesujące Państwa szkolenia, z uwagi na brak miejsc, uprzejmie informujemy, iż Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL prowadzi również zapisy na listy rezerwowe danych szkoleń. W tej sprawie prosimy o kontakt na adres: odz@hipokrates.org

W treści e-maila należy podać temat, datę szkolenia, a także imię, nazwisko oraz nr PWZ.

Serdecznie zapraszamy

  • Punkty: 3
  • Wydarzenie jednorazowe
  • Dla lekarzy i lekarzy dentystów
  • e-learning
  • Bezpłatny
  • wykład

Kiedy ujawnienie informacji o stanie zdrowia nie stanowi naruszenia tajemnicy lekarskiej

Celem szkolenia jest zapoznanie lekarzy z wybranymi przypadkami wyłączającymi obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej i odpowiedzialnością prawną za naruszenie tajemnicy lekarskiej.

Szczegółowy program:

Omawiane zagadnienie

Cel

Wprowadzenie

Przybliżenie pojęcia tajemnicy lekarskiej i przepisów regulujących jej obowiązywanie.

Wybrane wyłączenia z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej.

Wskazanie i omówienie okoliczności i podstaw prawnych wyłączających obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej, w tym prawo do ujawnienia informacji o stanie zdrowia  uprawnionym organom i instytucjom oraz obowiązek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Tajemnica lekarska w kontaktach z mediami

Praktyczne wskazówki dotyczące kontaktów lekarzy z mediami w kontekście naruszenia tajemnicy lekarskiej

Zachowanie tajemnicy lekarskiej w postępowaniu karnym.  

Omówienie uprawnień do żądania informacji objętych tajemnica lekarską w toku spraw karnych, obowiązki lekarza w tym zakresie.  

Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy lekarskiej

Omówienie odpowiedzialności prawnej lekarza za naruszenie tajemnicy lekarskiej (odpowiedzialność karna, cywilna i zawodowa). 

Prowadzący: adw. Damian Konieczny - Instytut – Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia: ISPOZ

Szkolenie online

Czas trwania: 09:00 - 12:00

LICZBA WOLNYCH MIEJSC NA SZKOLENIU: 29

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA TO SZKOLENIE MUSISZ BYĆ ZALOGOWANY

Termin: 2021-12-02

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj