logo: NIL

Szanowni Państwo

Jeśli nie mogą Państwo dokonać zapisu na interesujące Państwa szkolenia, z uwagi na brak miejsc, uprzejmie informujemy, iż Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL prowadzi również zapisy na listy rezerwowe danych szkoleń. W tej sprawie prosimy o kontakt na adres: odz@hipokrates.org

W treści e-maila należy podać temat, datę szkolenia, a także imię, nazwisko oraz nr PWZ.

Serdecznie zapraszamy

  • Punkty: 3
  • Wydarzenie jednorazowe
  • Dla lekarzy i lekarzy dentystów
  • e-learning
  • Bezpłatny
  • wykład

Samorząd lekarski i odpowiedzialność zawodowa lekarzy

Cel szkolenia: Przybliżenie idei, organizacji i zasad samorządu i odpowiedzialności zawodowej lekarzy.  W praktyce pozycja lekarza w społeczeństwie w stosunku do innych podmiotów stanowi pochodną działalności samorządu zawodowego, którego fundamentalnym celem jest sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu lekarza. Skuteczne i sprawne organy dyscyplinarne stanowią kluczowe narzędzie do kształtowania roli i pozycji lekarza w społeczeństwie.  Wydolny system orzeczniczy powinien gwarantować „równość broni” wszystkim stronom sporu.

Szkolenie stanowi reakcję na niebezpieczeństwa wynikające z roszczeniowej postawy pacjentów i profesjonalnych podmiotów reprezentujących ich prawa. Przekazanie informacji o przepisach jak  i skutecznych sposobach argumentowania przy poznaniu poszczególnych procedur oraz instrumentów składających się na formalne i materialne prawo do obrony lekarza stanowi minimum minimorum  bezpiecznego wykonywania zawodu. Skutki orzeczeń wydanych w ramach odpowiedzialności zawodowej, bez względu na orzeczoną karę, implikują bowiem możliwość prawnej reakcji w innych postępowaniach sądowych.

 Proponowany ramowy program szkolenia:

 

1.

Pojęcie i zadania samorządu lekarskiego, sposoby realizacji zadań samorządu lekarskiego

 

2.

Umocowanie prawne i rola rzecznika praw lekarza oraz  rzecznika odpowiedzialności zawodowej

 

3.

Pełnomocnik do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów,

Postępowanie przed sądami lekarskimi, rola mediatora w odpowiedzialności zawodowej

4.

Problematyka obowiązkowych ubezpieczeń OC

Prowadzący: adw. Karol Kafka, mec. Piotr Nikończuk, Instytut Prawa Medycznego

Szkolenie online

Czas trwania 16:00 - 19:00

LICZBA WOLNYCH MIEJSC NA SZKOLENIU: 38

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA TO SZKOLENIE MUSISZ BYĆ ZALOGOWANY

Termin: 2021-11-23

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj