logo: NIL

Szanowni Państwo

Jeśli nie mogą Państwo dokonać zapisu na interesujące Państwa szkolenia, z uwagi na brak miejsc, uprzejmie informujemy, iż Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL prowadzi również zapisy na listy rezerwowe danych szkoleń. W tej sprawie prosimy o kontakt na adres: odz@hipokrates.org

W treści e-maila należy podać temat, datę szkolenia, a także imię, nazwisko oraz nr PWZ.

Serdecznie zapraszamy

  • Punkty: 3
  • Wydarzenie jednorazowe
  • Dla lekarzy i lekarzy dentystów
  • e-learning
  • Bezpłatny
  • wykład

Obrona dobrego imienia i czci lekarza (praktyczne wskazówki postępowania)

Cel szkolenia:

Zapoznanie Uczestników z podstawowymi środkami reakcji prawnej wobec zachowań naruszenia czci i dobrego imienia.

Omawiane zagadnienie

Metoda

Cel

 

Wprowadzenie

Wykład + prezentacja
+ odp. na pytania

Przyczyny powstawania napięć w relacji lekarz-pacjent (osoby bliskie pacjenta) oraz próba zdefiniowania genezy zachowań agresywnych wobec lekarzy

Podstawy konstytucyjne i ustawowe ochrony dobrego imienia

Wykład + prezentacja
+ odp. na pytania

Zapoznanie z przepisami Konstytucji RP oraz Kodeksu cywilnego regulującymi ochronę dobrego imienia

Prawnokarna ochrona

Wykład + prezentacja
+ odp. na pytania

Zapoznanie z możliwymi skutkami zachowań agresywnych w ujęciu prawa karnego (w tym - przestępstwo naruszenie nietykalności cielesnej, zniesławienie, znieważenie);

lekarz jako osoba, której przysługuje ochrona należna funkcjonariuszowi publicznemu

Lekarz jako pokrzywdzony w wyniku przestępstwa

Wykład + prezentacja
+ odp. na pytania

Zaznajomienie z zasadami składania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, prawami pokrzywdzonego, specyfiką prowadzenia spraw z oskarżenia prywatnego.

Roszczenia cywilne

Wykład + prezentacja
+ odp. na pytania

Zaznajomienie z możliwymi roszczeniami osoby pokrzywdzonej w przepisach Kodeksu cywilnego (w tym żądanie zaniechania, przeprosiny i zadośćuczynienie)

Regulacje zawarte w Prawie prasowym

Wykład + prezentacja
+ odp. na pytania

Zapoznanie z przepisami ustawy – Prawo prasowe (w tym obowiązki dziennikarza, odpowiedzialność wydawcy, prawo do sprostowania)

Naruszenia dobrego imienia lekarza w internecie

Wykład + prezentacja
+ odp. na pytania

 

Zapoznanie z zasadami usuwania obrażających lekarzy wpisów w internecie oraz możliwościami pociągnięcia autorów takich wpisów do odpowiedzialności prawnej.

Prowadzący: mec. Krzysztof Izdebski, ISPOZ

Szkolenie online

Czas trwania 16:00-19:00

LICZBA WOLNYCH MIEJSC NA SZKOLENIU: 0

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Termin: 2021-11-16

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj