logo: NIL
  • Punkty: 6
  • Wydarzenie jednorazowe
  • Dla lekarzy i lekarzy dentystów
  • stacjonarne
  • Bezpłatny

Szkolenie stacjonarne: Skuteczne kierowanie zespołem – przewodnik dla lekarzy pełniących funkcje menedżerskie

Wykładowca: dr Joanna Jończy, dr nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, mgr prawa. Związana z Katedrą Zarządzania, Ekonomii i Finansów Wydziału Inżynierii Zarządzania na Politechnice Białostockiej. Prowadzi działalność naukową i dydaktyczną dotyczącą m.in. zarządzania zasobami ludzkimi, zachowań organizacyjnych, zarządzania zmianą i kryzysem.

Program:

1. Wpływ indywidualnej pracy personelu oraz pracy zespołów na efektywność podmiotu leczniczego (indywidualny potencjał pracowników, budowanie zespołów, uwarunkowania działania zespołu, role w zespole, techniki prac zespołowych, tworzenie skutecznychzespołów, rola lidera i menedżera w zespole, style kierowania zespołem).

2. Proces pozyskiwania pracowników ( określenie potrzeb personalnych,  nabór, dobór i adaptacja pracowników).

3. Proces utrzymania personelu: motywowanie, ocena, wynagradzanie (istota motywacji i motywowania, analiza potrzeb pracowników oraz ich satysfakcji z pracy, budowanie programów motywacyjnych, określenie kryteriów oceny oraz proces oceny, zasady wynagradzania i budowanie siatki płac).

4. Rola skutecznej komunikacji i rozwiazywania konfliktów w kierowaniu zespołem (potrzeba otwartej i przejrzystej komunikacji, efektywny proces komunikacji , bariery komunikacyjne, zasady udzielanie informacji zwrotnej (feed back’u), przyczyny konfliktów i sposoby ich rozwiązywania).

Miejsce wydarzenia: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Naczelnej Izby Lekarskiej, ul. Jana Sobieskiego 110, Warszawa

Prowadząca: dr n. ek. Joanna Jończyk

Szkolenie stacjonarne

Miejsce wydarzenia: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne NIL, ul. Jana Sobieskiego 110, Warszawa

06.12.2022

godz. 9:00-15:00

Tylko rezerwacje

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA TO SZKOLENIE MUSISZ BYĆ ZALOGOWANY

Termin: 2022-12-06

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj