logo: NIL
  • Punkty: 3
  • Wydarzenie jednorazowe
  • Dla lekarzy i lekarzy dentystów
  • e-learning
  • Bezpłatny
  • wykład

Budżetowanie przychodów i kosztów w ochronie zdrowia

Prowadzący: dr n. ek. Jacek Kalinowski - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Program:

1. Budżetowanie jako podstawowy element zarządzania kosztami w służbie zdrowia:

•             co to jest budżetowanie?

•             jakie jest powiązanie innych elementów systemu zarządzania z budżetowaniem?

•             jakie korzyści i jakie zagrożenia przynosi wdrożenie systemu budżetowania?

•             współpraca z jednostkami wewnętrznymi (kliniki, oddziały, itd.) w procesie budżetowania i jej wpływ na efektywność zarządzania w służbie zdrowia,

2. Rola odpowiedzialności kierowników różnych szczebli zarządzania w procesie budżetowania

3. Funkcje budżetu, planowanie, wdrażanie i kontrola budżetowa

4. Rodzaje budżetów oraz metody budżetowania

5. Schemat i harmonogram sporządzania budżetu

6. Etapy procesu budżetowania i instrukcja budżetowa

7. Analiza odchyleń kosztów (przychodów) rzeczywistych od kosztów (przychodów) planowych według metod budżetowania elastycznego w rachunku kosztów zmiennych standardowych.

Prowadzący: dr n. ek. Jacek Kalinowski

Szkolenie on-line

08.02.2023

godz. 09:00-12:00

 

LICZBA WOLNYCH MIEJSC NA SZKOLENIU: 93

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA TO SZKOLENIE MUSISZ BYĆ ZALOGOWANY

Termin: 2023-02-08

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj