logo: NIL
 • Punkty: 3
 • Wydarzenie jednorazowe
 • Dla lekarzy i lekarzy dentystów
 • e-learning
 • Bezpłatny
 • wykład

Zarządzanie jednoosobową działalnością gospodarczą przez lekarzy

Prowadzący: dr n. ek. Jacek Kalinowski - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Szkolenia ma na celu pogłębienie oraz przepracowanie tematu wraz z prowadzącym, za pośrednictwem możliwości rozmowy i zadawania pytań podczas spotkania. W związku z tym prosimy, aby rejestracji na zaproponowane szkolenie dokonywały osoby, które będą w nim aktywnie uczestniczyły.

Program:

1. Zarządzanie działalnością gospodarczą – wprowadzenie

2. Formy prowadzenia działalności gospodarczej

3. System podatkowy w Polsce

 • podział podatków według przedmiotu opodatkowania
 • podatki dochodowe dla osób fizycznych
 • zryczałtowany podatek dochodowy
 • podatek od towarów i usług (VAT)

4. System ubezpieczeń społecznych w Polsce

 • obowiązki opłacania składek na ubezpieczenia społeczne
 • zasady opłacania składki zdrowotnej

5. Ewidencje podatkowe

 • karta podatkowa
 • ryczałt ewidencjonowany
 • podatkowa książka przychodów i rozchodów
 • księgi handlowe

6. Wpływ procesu cyfryzacji na działalność gospodarczą lekarzy

 • obowiązek wystawiania faktur elektronicznych
 • obowiązek przesyłania ewidencji elektronicznych do Urzędu Skarbowego

7. Dobre praktyki w zakresie współpracy lekarzy prowadzących własną działalność gospodarczą z biurem księgowym

 • obowiązki i odpowiedzialność biura księgowego w zakresie prowadzenia ewidencji podatkowych
 • obowiązki podatnika przy współpracy z biurem księgowym
 • formy przekazywania dokumentów
 • automatyzacja procesów księgowych
 • rozliczenie roczne

Prowadzący: dr n. ek. Jacek Kalinowski

Szkolenie on-line

12.04.2023

godz. 09:00-12:00

 

Tylko rezerwacje

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA TO SZKOLENIE MUSISZ BYĆ ZALOGOWANY

Termin: 2023-04-12

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj