logo: NIL
 • Punkty: 4
 • Wydarzenie jednorazowe
 • Dla lekarzy i lekarzy dentystów
 • e-learning
 • Bezpłatny
 • wykład

Trening umiejętności menedżerskich. Zorientowanie na efektywność.

Wykładowca: dr Joanna Jończy - doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, magister prawa. Związana z Katedrą Zarządzania, Ekonomii i Finansów Wydziału Inżynierii Zarządzania na Politechnice Białostockiej. Prowadzi działalność naukową i dydaktyczną dotyczącą m.in. zarządzania zasobami ludzkimi, zachowań organizacyjnych, zarządzania zmianą i kryzysem.

Głównym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy, kształtowanie postaw oraz rozwijanie i doskonalenie umiejętności menedżerskich zorientowanych na efektywność
w podmiotach leczniczych.


Cele szczegółowe to:  

 • zapoznaniu uczestników z podstawową wiedzą dotyczącą tematu;
 • diagnozie posiadanych umiejętności i identyfikacji obszarów deficytowych;
 • nabywaniu i doskonaleniu kluczowych umiejętności priorytetowych na stanowisku menedżera stawiającego na efektywność.

Program: 

1. Efektywny menedżer w opiece zdrowotnej: potrzeba nowych kompetencji.   

2. Rozumienie siebie i innych. Znaczenie wartości osobistych i zawodowych.

3. Umiejętność skutecznej komunikacji interpersonalnej. Zaufanie jako podstawa skuteczności porozumiewania się.

4. Budowanie zespołów i doskonalenie pracowników.

5. Umiejętność podejmowania decyzji. Znaczenie ryzyka i niepewności w podejmowaniu decyzji

6. Formułowanie i przekazywanie wizji pracownikom

7. Zarządzanie poprzez cele.

8. Dbałość  o środowisko efektywnej pracy.

9. Zarządzanie czasem i radzenie sobie ze stresem. Równoważenie życia zawodowego z osobistym.

Prowadzący: dr Joanna Jończy

Szkolenie on-line

09.02.2023

godz. 16:00-20:00

 

Tylko rezerwacje

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA TO SZKOLENIE MUSISZ BYĆ ZALOGOWANY

Termin: 2023-02-09

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj